วันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2555

อาหารประเทศ

                                              ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม
                                                      คือ อัมบูยัต
 
      

อาหารเทศกัมพูชา

         
                                                 ประเทศกัมพูชา 
                                                   คือ อาม็อก

               

อาหารประเทศอินโดนีเซีย


                                                     ประเทศอินโดนีเซีย
                                                       คือ กาโด กาโด

                     

อาหารประเทศลาว

                                                          ประเทศลาว
                                                           คือ ซุปไก่

             

อาหารประเทศมาเลเซีย

                     
                                                          ประเทศมาเลเซีย
                                                           คือ นาซิ เลอมัก 
                             

อาหารประเทศเวียดนาม

                               ประเทศเวียดนาม
                              เปาะเปี๊ยะเวียดนาม

อาหารประเทศฟิลิปปินส์

                                                 ประเทศฟิลิปปินส์
                                                       คือ อโดโบ้